Bằng lái xe cao nhất tại Việt Nam

   GPLX  cao nhất là hạng FE. Người sở hữu loại GPLX này có thể điều khiển được hầu hết loại phương tiện.

    Căn cứ Điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Các loại giấy phép lái xe tại Việt Nam đang được chia thành các hạng sau:

STT

Hạng giấy phép lái xe

1 Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm³ đến dưới 175cm³
2 Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm³ trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1
3 Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các loại xe tương tự.
4 Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000kg
5 Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg
6 Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg

7

Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2

8 Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.
9 Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng b1, B2, C, D.
10 Hạng FB2 cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2 để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa.
11 Hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo sơ mi rơ moóc.
12 Hạng FD cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng D để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa.
13 Hạng FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa.

     Trong số các loại bằng lái xe kể trên, giấy phép lái xe cao nhất là hạng FE. Theo đó, người sở hữu bằng lái xe FE. Có thể điều khiển được hầu hết các loại phương tiện.

     Bên cạnh đó, điều kiện học và thi giấy phép lái xe hạng FE. Được đánh giá là khó nhất so với các loại bằng khác. Yêu cầu cao nhất về khả năng vận hành xe, kể cả kinh nghiệm lái xe và kiến thức về giao thông.

     Theo Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. Giấy phép lái xe FE chỉ có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Thời hạn cụ thể sẽ được in trực tiếp trên bằng lái xe mà cơ quan nhà nước cấp.

     Khi giấy phép lái xe FE hết hạn. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng bằng lái xe này thì tài xế phải tiến hành thủ tục xin cấp lại theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:

  • Bằng lái xe FE hết hạn dưới 03 tháng. Tài xế được cấp lại bằng lái xe FE mà không phải thi sát hạch.
  • Bằng lái xe FE hết hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm.  Tài xế phải thi sát hạch lại lý thuyết. Nếu qua vòng lý thuyết thì mới được cấp lại bằng lái xe FE.
  • Bằng lái xe FE hết hạn từ 01 năm trở lên.  Tài xế phải thi sát hạch lại cả nội dung lý thuyết và thực hành.

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *