hồ sơ người học lái xe

Theo Mục 2, Điều 9 của Thông tư số 01/BGTVT ngày 27/01/2021 về Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Hồ sơ của người học lái xe bao gồm:

  1. Người học lái xe lần đầu nộp 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

      Hồ sơ bao gồm:

      a) Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam. Hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

d) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

      2. Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

      Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E

(Xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

c) Bản sao giấy phép lái xe

(Xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

3. Người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng việt học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4

lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy tờ quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, xác nhận:

Là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt theo mẫu quy định lại phụ lục 24 ban hành kèo theo Thông tư này.

Giấy xác nhận có giá trị 01 năm kể từ ngày ký xác nhận. Cá nhân ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy xác nhận.

 

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *