Tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

    Đến hết năm 2022. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 82 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; quản lý 9.436 giáo viên dạy thực hành lái xe. Tăng 20.3% so với năm 2021; quản lý 7.342 xe tập lái.

    Trong năm 2022. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 158.598 học viên. Tăng 73% so với năm 2021. Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2022 đến nay. Trên hệ thống quản lý DAT của Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận kết quả có 377.410 phiên học thực hành lái xe. Có 19.400 học viên hoàn thành thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường.

    Nhìn chung. Trong năm 2022, trong công tác quản lý đào tạo lái xe. Sở Giao thông vận tải đã có những chỉ đạo quyết liệt triển khai các quy định mới về việc trang bị và sử dụng một số thiết bị trong đào tạo và sát hạch lái xe (phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, cabin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên) theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT – BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải; triển khai Thông tư số 04/2022/TT – BGTVT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Triển khai văn bản số 4905/TCĐBVN-QLPT&NL về việc cung cấp, sử dụng và quản lý dữ liệu DAT. 

   Trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện các quy định về việc tổ chức thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp sau ngày 15 tháng 6 năm 2022 và tất cả thí sinh dự sát hạch sau ngày 01 tháng 01 năm 2023; Chỉ đạo các Hội đồng sát, Tổ Sát hạch thực hiện đúng quy trình sát hạch theo hướng dẫn tại văn bản số 3107/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

   Đến hết năm 2022. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 26 Trung tâm sát hạch lái xe. Với 584 xe sát hạch, bao gồm: 03 Trung tâm sát hạch loại 1, 07 Trung tâm sát hạch loại 2, 16 Trung tâm sát hạch loại 3. Kết quả trong năm 2022. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3.778 kỳ sát hạch (mô tô: 2.320, ô tô: 1.458) cho 656.192 thí sinh dự thi (mô tô: 380.480, ô tô: 275.712), tăng 137% so với năm trước; Số lượng thí sinh đạt sát hạch và được cấp Giấy phép lái xe là 485.759 học viên (ô tô: 179.170 học viên, Mô tô: 306.589 học viên). Tỉ lệ đậu là 74.03%, giảm 0.8% so với năm 2021.

   Qua công tác kiểm tra các kỳ sát hạch, các Hội đồng sát hạch. Tổ sát hạch đã phát hiện và xử lý 05 thí sinh dự sát hạch có hành vi “mang điện thoại di động. Thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết”.

   Ngoài ra. Sở thường xuyên ban hành văn bản tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức sát hạch, đảm bảo trật tự, ổn định trong các kỳ sát hạch lái xe, duy trì và tăng cường tính chính xác của kết quả sát hạch, yêu cầu các Trung tâm sát hạch lái xe kéo dài vách ngăn giữa các máy tính để người dự sát hạch không trao đổi trong quá trình sát hạch kiểm tra các camera lắp trong phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch đảm bảo giám sát toàn bộ các máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết (kể cả bàn làm việc của sát hạch viên).

   Triển khai thực hiện lấy phiếu thăm dò năng lực, thái độ, tác phong… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của sát hạch viên; Hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe trong việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Xác minh văn bằng đối với trường hợp thi nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E.

   Về công tác cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe đến nay. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 12.259.459 Giấy phép lái xe. Trong năm 2022. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 639.269 giấy phép lái xe (380.194 giấy phép lái xe mô tô, 259.075 giấy phép lái xe ô tô). Tăng 88,98% so với năm 2021. Cụ thể: Cấp mới 482.217 giấy phép lái xe (môtô: 308.434 – ôtô: 173.783). Tăng 113,12% so với năm 2021; cấp lại 157.052 giấy phép lái xe (môtô: 71.760 – ôtô: 85.292). Tăng 40,22% so với năm 2021.

   Ngoài ra. Sở tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra đột xuất các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe, tăng cường kiểm tra, xác minh, quản lý GPLX, dữ liệu vi phạm của người lái xe, đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp giải quyết, xác minh giấy phép lái xe qua thư điện tử hoặc bằng văn bản để làm rõ nội dung trên giấy phép lái xe.

   Nếu phát hiện nghi ngờ hỗ trợ thu giữ giấy phép lái xe không hợp lệ và gửi về Sở Giao thông vận tải để xử lý theo quy định; Đề nghị công an các địa phương hỗ trợ xác minh thông tin người có giấy phép lái xe nghi ngờ không hợp lệ; Đề nghị lực lượng Công an địa phương hỗ trợ ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự tại các Điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải.

   Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện quy định về đổi giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tận nơi. Qua đó đã thực hiện tiếp nhận khoảng 1.200 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cho cán bộ. Công nhân viên Bệnh viện Đại học Y dược và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tiếp nhận 6.665 hồ sơ cấp đổi qua Cổng thông tin dịch vụ công tăng 13,16% so với năm 2021. Thực hiện 14.556 lượt phát trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe tận nhà qua dịch vụ bưu chính được đặt tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

   Hội nghị cũng đã nghe một số kiến nghị rất xác đáng của các cơ sở đào tạo lái xe. Trung tâm sát hạch lái xe như việc tăng chi phí đầu tư tại các cơ sở đào tạo lái xe nhằm lắp đặt và sử dụng thiết bị DAT để theo dõi thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên và việc trang bị cabin mô phỏng học lái xe ô tô đã gây không ít khó khăn và áp lực về kinh tế. Chưa kể chi phí về đầu tư hạ tầng và đội ngũ vận hành máy móc.

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *